Αυτό το γνωρίζατε;

Εξατομικευμένη Θεραπευτική

Η εξατομικευμένη θεραπευτική μας δίνει τη δυνατότητα, μέσω γονιδιακών αναλύσεων, να λειτουργήσουμε φαρμακευτικά πιο στοχευμένα. Έτσι επιλέγουμε τη σωστή φαρμακευτική αγωγή χωρίς πειραματισμούς, με τη χαμηλότερη δυνατή δοσολογία και τις λιγότερο δυνατές παρενέργειες!

READ MOREMORE SERVICES

Bitte markiere zu jedem Punkt "Nicht zutreffend", "Teilweise zutreffend" oder "Eindeutig zutreffend". Beantworte bitte alle Fragen so gut Du kannst, selbst wenn Du Dir nicht ganz sicher bist oder Dir eine Frage merkwürdig vorkommt. Überlege bitte bei der Antwort, wie es Dir im letzten halben Jahr ging.
  Refresh Captcha