Αυτό το γνωρίζατε;

Εξατομικευμένη Θεραπευτική

Η εξατομικευμένη θεραπευτική μας δίνει τη δυνατότητα, μέσω γονιδιακών αναλύσεων, να λειτουργήσουμε φαρμακευτικά πιο στοχευμένα. Έτσι επιλέγουμε τη σωστή φαρμακευτική αγωγή χωρίς πειραματισμούς, με τη χαμηλότερη δυνατή δοσολογία και τις λιγότερο δυνατές παρενέργειες!

READ MOREMORE SERVICES

 


Τι είναι η ψυχοθεραπεία:

Καταρχήν θα πρέπει να τονιστεί ότι ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση δεν είναι ταυτόσημες έννοιες όπως πιστεύουνε πολλοί. Ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μορφές θεραπείες οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων ψυχολογικής υφής μέσω δημιουργίας μιας σχέσης με έναν ειδικό θεραπευτή και με την χρησιμοποίηση ειδικών τεχνικών που βασίζονται σε μια συγκεκριμένη θεωρία. Οι τεχνικές αυτές είναι βεβαίως καθαρά ψυχολογικές, δηλαδή το μόνο επικοινωνιακό μέσον που χρησιμοποιούν είναι ο λόγος. Υπάρχουν πολλά είδη ψυχοθεραπειών, όπως η ψυχαναλυτική (που βασίζεται στη θεωρία του Φρόυντ), η συμπεριφορική, η γνωσιακή (που σήμερα συνήθως συνδυάζεται με την συμπεριφορική ως "Cognitive - Behavioral Psychotherapy"), η διαπροσωπική, η Συστιμική/ οικογενειακη ως οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι.