Αυτό το γνωρίζατε;

Εξατομικευμένη Θεραπευτική

Η εξατομικευμένη θεραπευτική μας δίνει τη δυνατότητα, μέσω γονιδιακών αναλύσεων, να λειτουργήσουμε φαρμακευτικά πιο στοχευμένα. Έτσι επιλέγουμε τη σωστή φαρμακευτική αγωγή χωρίς πειραματισμούς, με τη χαμηλότερη δυνατή δοσολογία και τις λιγότερο δυνατές παρενέργειες!

READ MOREMORE SERVICES

Ομοφιλοφιλία και Διαταραχή Ταυτότητας Φύλλου

Σχετικά με την Ομοφιλοφιλια εχουν πολλαπλώς προσπαθήσει να την εξηγήσουν γενετικά, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να εχει επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Σίγουρα πρέπει να διαφοροποιήσουμε την Ομοφιλοφιλια (έναρξη το νωρίτερο στην εφηβεία) απο την Διαταραχή ταυτότητας φύλου (έναρξη στην παιδική ηλικία). Και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να διαχωρίσουμε τους φυσιολογικούς πειραματισμούς με το αντίθετο φύλλο.

Η Ομοφιλοφιλια θεωρείται σήμερα επιλογή και όχι πάθηση, δεν θεωρείται πως υπάρχει "οργανική" αιτία ενω θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ψυχολογικούς παράγοντες και βιόματα ως κίνητρα για αυτή την επιλογή. Γενικά δείχνει αρκετά ανθεκτική, καθώς ως επιλογή δεν υπάρχει απο αυτόν που τον αφορά κίνητρο να αλλάξει. Το βάρος που δίνεται στην στήριξη ειναι σε σχέση με την αποδοχή/ αντιδράσεις του περιβάλλοντος στην ιδιαιτερότητα του ατόμου.

Αντίστοιχη στήριξη παρέχεται και στην Διαταραχή ταυτότητας φύλλου, η οποία όμως θεωρείται πάθηση, υποθέτεται οργανική αιτιολογία, χωρίς όμως να ειναι ακόμη δυνατός ο ορισμός αυτης.

Και στις δυο περιπτώσεις βασικός θεραπευτικός σκοπός ειναι η ψυχική ισορροπία του εμπλεκόμενου όπως και του περιβάλλοντός του.